LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ARMII KRAJOWEJ
26-800 Białobrzegi, ul. Targowicka 3, tel. 48 613 26 64, fax. 48 613 42 44,

e-mail: loak1@poczta.onet.pl
www.lobialobrzegi.pl

III ZJAZD ABSOLWENTÓW - 20 WRZEŚNIA 2014r.

,,Samorządy mają głos” - 30 września dniem wyborów do Samorządu Uczniowskiego


,,Samorządy mają głos”  to  ogólnopolski projekt organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej adresowany do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.  Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej            w polskich szkołach poprzez organizację demokraktycznych wyborów do Samorządów Uczniowskich.  Kolejnym celem jest wypracowanie mechanizmów współdecydowania uczniów o sprawach szkoły.

My, także 30 września 2014 roku weźmiemy udział w wyborach i wybierzemy nowy Samorząd Uczniowski.  Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur,  a całą społeczność szkolną wraz w nauczycielami do udziału w wyborach.

Katarzyna Rożek

 

Uwaga - Akcja Honorowego Dawstwa Krwi!


Młodzież oddaje krew – Akcja Honorowego Dawstwa Krwi
Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach zaprasza na Akcję Honorowego Dawstwa Krwi, która odbędzie się 10 września 2014 roku (środa) od godz. 8.00 w naszej szkole.

 

1 września – wyjątkowym dniem powitania Szkoły


Zobacz galerię (kliknij obrazek):

Kliknij, żeby otworzyć galerię
Jak wieść powiatowa niesie rok szkolny 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach właśnie się rozpoczął.

W zgodzie z tradycją i na przekór przeciwnościom, 1 września 2014 roku, wszyscy licealiści stawili się w murach szkoły, by zgłosić swoją gotowość do podjęcia dziesięciomiesięcznej wytężonej pracy.

Jakkolwiek brzmi to dość groźnie, to od razu wszystkich uspakajamy, że praca ta będzie podzielona na dłuższe odcinki – od weekendu do długiego weekendu, od świąt do ferii, itp. itd. …

Szczególnie serdecznie powitaliśmy w naszym Liceum uczniów klas pierwszych, którzy o godz. 9.00 mieli przyjemność spotkać się przed budynkiem szkoły z Panią Dyrektor Iwoną Śliwą.

Więcej…

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach mają zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w dniu 1 września 2014roku.

Porządek:

1. Godzina 8.00 – Msza Święta w intencji młodzieży w Kościele w Białobrzegach

2. Godzina 9.00 – Uroczystość szkolna przed budynkiem Liceum.

3. Godzina 9.20 – Spotkanie z wychowawcami.

Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele i Wychowawcy

 

Wyprawka szkolna


Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:
Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”
oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024).

Więcej…

 

Ostatnie spotkanie licealistów przed wakacjami


Zobacz galerię (kliknij obrazek):

Kliknij, żeby otworzyć galerię
27 czerwca 2014 r. w hali sportowej, uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach  po raz ostatni spotkali się ze swoimi nauczycielami, aby odebrać świadectwa, listy pochwalne i gratulacje.

Więcej…

 

Szkolne obchody Dnia Dziecka


Zobacz galerię (kliknij obrazek):

Kliknij, żeby otworzyć galerię
W piątek, 13 czerwca 2014 r. wbrew wszelkim przesądom, społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach świętowała zaległy Dzień Dziecka. Tym razem impreza składała się z dwóch części. W pierwszej z nich trzyosobowe reprezentacje klas przystąpiły do quizu wiedzy z różnych dziedzin. Pytania wcześniej przygotowane przez nauczycieli zadawali członkowie komisj w składzie: pani Aneta Pastuszka, pani Milena Sobania oraz pan Michał Gądek. Zwycięska drużyna wywalczyła „niepytajkę” dla swojej klasy.

Więcej…

 

PaT – II edycja Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki


Zobacz galerię (kliknij obrazek):

Kliknij, żeby otworzyć galerię
Już po raz drugi w powiecie białobrzeskim odbyły się działania profilaktyczne skierowane do młodzieży. Organizatorami tej akcji było Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica, oraz Komenda Powiatowa Policji. Patronat honorowy objął Starosta powiatu białobrzeskiego Pan Andrzej Oziębło. W szkołach przeprowadzone były konkursy, w ramach których uczniowie tworzyli prezentacje multimedialne o charakterze profilaktycznym, dotyczące głównych haseł przyświecających organizacji Głosu Profilaktyki.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Trochę statystyki

Szkoła została powołana dnia 1 września 1956r. Jej mury opuściło prawie 8.000 absolwentów. Obecnie edukacją 16 klas zajmuje się 40 nauczycieli.

Nie tylko nauka

Obok zajęć dydaktycznych proponujemy spotkania w ramach kół zainteresowań i różnorodne zajęcia sportowe. Od wielu lat działa u nas szkolny sztab WOŚP.

Stale w czołówce

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, zdobywają medale w zawodach sportowych, są znani z wielu osiągnięć artystycznych.