background

KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

23 lutego 2018 r. odbył się konkurs na prezentację multimedialną poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Konkurs powoli wpisuje się w tradycje naszej szkoły i z każdym rokiem nabiera rangi. Opiekunem i inicjatorem tegoż przedsięwzięcia jest pan Krzysztof Winiarczyk.
Konkurs jest elementem obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który przypada 1 marca. W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński.

Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.
Do konkursu zgłoszono 20 prezentacji. Najczęściej wybierano postać „Inki” czyli Danuty Siedzikówny – dziewczyny niezwykłej, której odwaga oraz słowa: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba przeszły do historii. Równie często wybierany był Witold Pilecki - rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz, autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.
Wśród prezentacji konkursowych pojawiły się również te poświęcone Józefowi Kurasiowi,Tadeuszowi Zielińskiemu czyli „Igle” – żołnierzowi antykomunistycznego podziemia na Kielecczyźnie oraz Łukaszowi Cieplińskiemu ps. „Pług”.
Jury w składzie: pani Dyrektor Iwona Śliwa, pani Weronika Piwowarska reprezentująca Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz pan Krzysztof Winiarczyk przyznało pierwsze miejsce ex aequo Katarzynie Maroszek i Kacprowi Nowakowskiemu, a dwa drugie Mai Pastuszce i Maciejowi Henrykowi Modzelewskiemu.
Dla wszystkich uczestników spotkania była to bez wątpienie wspaniała lekcja historii oraz patriotyzmu. Prezentacje wzbogacały naszą wiedzę, poruszały i zapadały w pamięć bohaterskimi czynami Polaków, którzy przeciwstawiali się siłą narzuconej komunistycznej władzy.

Maciej Henryk Modzelewski

2018  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates