background

Konkurs języka angielskiego „My hometown”

W dniu 28 lutego 2018r. z inicjatywy p. Anny Napieraj w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach odbył się etap szkolny międzypowiatowego konkursu z języka angielskiego „My hometown” organizowanego przez RODoN w Radomiu.
Pięcioro uczniów z klas pierwszych i drugich przygotowało prezentację multimedialną i około 3-5 minutową ustną prezentację na temat swojego miasta rodzinnego. Komisja konkursowa w składzie: p. Milena Sobania, p. Ewa Kołodziejczak oraz p. Piotr Napieraj zdecydowali, że 12 marca w Radomiu nasze liceum reprezentować będą Julia Strojek z kl. 1de oraz Jakub Pawłowski z kl.2d.

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w Radomiu!

Anna Napieraj

2018  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates