background

Debata młodzieżowa "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga"

25 kwietnia 2018r. w Hali Widowiskowo - Sportowej w Białobrzegach odbyła się powiatowa debata młodzieżowa "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga" organizowana przez Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie-Delegatura w Radomiu.
Serdecznie powitaliśmy w otwartych progach liceum: pana Krzysztofa Szewczyka - Dyrektora Radomskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, pana Ireneusza Gumowskiego - vice Starostę Powiatu Białobrzeskiego, pana Adama Bolka -Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi, pana Zbigniewa Sobczaka - Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, pana podkom. Jarosława Rdzanka - specjalistę Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, panie Kingę Sieradzan i Dagmarę Woźniak - przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Białobrzegach, panią Monikę Księżak - dyplomowanego Coacha ICE, panią Renatę Gołębiowską - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Stanisława Koślę - prezesa PCK Białobrzegi. 

Jednak naszymi honorowymi gośćmi byli przedstawiciele młodzieży ponadgimnazjalnej, gimnazjalnej oraz klas siódmych szkół podstawowych powiatu białobrzeskiego, którzy przybyli wraz z nauczycielami. W spotkaniu wzięło udział w sumie około 400 osób ze szkół w Adamowie, Białobrzegach, Bobrku Koloni, Bożym, Bukównie, Czarnocinie, Kaszowie, Olkowicach, Rogolinie, Starym Goździe, Starej Błotnicy, Starych Sieklukach, Stromcu oraz Suchej.
W trakcie debaty poruszono tematykę dotyczącą aspektów prawnych stosowania i zażywania narkotyków, zmian osobowości uczniów na skutek substancji zmieniających świadomość, czynników wpływających na uzależnienia. Młodzież czynnie uczestnicząca w dyskusji piękną puentą podsumowała debatę głośno stwierdzając: "Dbajmy o siebie na wzajem! Bliżej siebie - dalej od uzależnień".
Ogromne zaangażowanie uczniów białobrzeskiego liceum pozwoliło spojrzeć na problem uzależnień z perspektywy młodego człowieka. Młodzież pokazała nam, z jak wieloma wyzwaniami ma do czynienia i jak jej wybory wpływają na zdrowie, wyniki w nauce, relacje, pracę lub karierę oraz WOLNOŚĆ. Pokazali nam to wszystko zarówno podczas pokazu pierwszej pomocy przedmedycznej "Młodzi kontra dopalacze" jak i spektaklu profilaktycznego "Na skróty".
Wydarzeniu towarzyszyły inne działania profilaktyczne: gra terenowa w języku angielskim BE SMART - DON'T START, animacje taneczne "Belgijka", wystawa publikacji poświęconych uzależnieniom oraz profilaktyce i terapii uzależnień "Książka dobra na wszystko", konkurs plastyczny oraz multimedialny "Narkotyki, dopalacze - ulegniesz przepadniesz".
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Iwony Śliwy za to, że potrafi Pani mówić o istniejących zagrożeniach, prowadząc faktyczne działania włączające młodych ludzi.

Samorząd Szkolny

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates