background

EDUKACJA RODZICÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Dnia 17 grudnia 2018 roku podczas spotkania z rodzicami uczniów klas I odbyła się prelekcja z zakresu profilaktyki uzależnień. W ramach współpracy Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej i Komendy Powiatowej Policji spotkanie poprowadził podkom. Jarosław Rdzanek z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.


Tematem głównym były narkotyki i dopalacze. Podczas spotkania została zaprezentowana ,,walizka narkotykowa”, która zawiera substancje przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. Walizka była wypełniona atrapami najbardziej popularnych narkotyków. Każdy był opatrzony szczegółowym opisem wyglądu, ceną, a także nazwami używanymi w młodzieżowym slangu. Były tam także szklane i metalowe fifki, młynki do rozdrabniania narkotyków oraz pojemniczki, w których można je ukryć.
Dzięki takim narzędziom edukacja rodziców oraz nauczycieli jest znacznie łatwiejsza. Policja chce edukować przede wszystkim rodziców, aby wyostrzyć ich czujność, a także aby zwracali uwagę na zachowanie swoich dzieci.
Niepozorna metalowa śruba, bądź atrapa baterii może się okazać schowkiem na dopalacze lub zażywane narkotyki, a zabawkowa piłeczka młynkiem do marihuany.
Prowadzący prelekcję prezentując atrapy narkotyków i rzeczy związane z przechowywaniem i zażywaniem środków odurzających chciał uświadomić rodziców, którzy często nie zdają sobie sprawy, że posiadanie takich przedmiotów może świadczyć o tym, że ich dziecko zażywa narkotyki.

Katarzyna Rożek

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates