background

MAJOWE DNI BIAŁOBRZEGÓW

kon

W miniony weekend, 23-24 maja 2016 r. na Stadionie Miejskim im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach odbyły się XVIII Majowe Dni Białobrzegów. Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek, Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło oraz Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury w Białobrzegach. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach były to dni pełne wrażeń i emocji.

Czytaj więcej...

Kolejna Akcja Honorowe Krwiodawstwo w Liceum

dpW środę, 18 września 2016 r. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach kolejny raz gościło u siebie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha z Radomia. Uczniowie, przede wszystkim z klas drugich, stawili się na akcję wyjątkowo licznie. Tym razem do oddania krwi zakwalifikowało się 21 spośród 28 zgłoszonych kandydatów. Oddano aż 9450 ml tego cennego leku.

Czytaj więcej...

To był maj… Matura 2016

kon

Przez najbliższe trzy tygodnie od 4 do 20 maja 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach trwa sesja maturalna. Terminy egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zostały wyznaczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, natomiast terminy egzaminów ustnych każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy oraz wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą zdawać również wybrane przedmioty dodatkowe, także na poziomie rozszerzonym. Aby uzyskać świadectwo maturalne maturzyści muszą przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzystom życzymy powodzenia podczas składania egzaminów!

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z RODZICAMI

 UWAGA!!!

 NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU OSTATNIEGO SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH

 ZAPRASZAMY:

 23.05.2016 r. (poniedziałek), o godz. 16.00

 

Konstytucja 3 Maja 1791 roku

dpUstawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była trzecią na świecie, po amerykańskiej i szwedzkiej. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Autorami projektu konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski i ks. Hugo Kołłątaj.

Czytaj więcej...

UWAGA KONKURS "STOP DOPALACZOM"

dp

 

 

 

 

Główny Inspektor Sanitarny ogłasza ogólnopolski konkurs na plakat pod tytułem "STOP DOPALACZOM”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów.
Praca konkursowa w formie plakatu ma służyć akcji informacyjno-edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i substancji psychoaktywnych pod tytułem "Stop dopalaczom”. 

Czytaj więcej...

Uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich

kon„Wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”
                                            Menander

Tak niedawno nieśmiało stawiali swe pierwsze kroki w progach Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach, a już trzy lata minęły, nie wiadomo kiedy, i zabrzmiał ostatni dzwonek. W czwartek, 29 kwietnia 2016 r. o godz. 17-tej w hali widowiskowo-sportowej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich.

Podczas tego wyjątkowego spotkania, które swoją obecnością uświetnili zacni goście: ks. Proboszcz – Artur Hejda, Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego – pan Ireneusz Gumowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – pan Zbigniew Sobczak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi – pan Mieczysław Danielewicz, Prezes Białobrzeskiego Oddziału PCK – pan Stanisław Kośla, tegoroczni abiturienci odebrali świadectwa ukończenia liceum i z drżeniem serca zaczęli odliczać ostatnie godziny dzielące ich od egzaminu dojrzałości.

Czytaj więcej...

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

dpW 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego już po raz czternasty ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Kwiecień "Miesiącem MATEMATYKI"

matma Zaczęło się półfinałem Konkursu Politechniki Warszawskiej 8 kwietnia 2016 r. w Liceum im Jana Kochanowskiego w Radomiu, do którego zakwalifikowała się jedna uczennica Karolina Senator z klasy IIIC po 3 etapach tego konkursu. I PRZESZŁA DO FINAŁU!!!!!

Później 9 kwietnia odbył się finał Radomskich Zawodów Matematycznych, do którego zakwalifikowało się 7 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach : Anna Tomala, Klaudia Jurczak z klasy IC, Weronika Kaczmarczyk z klasy IID , Karolina Stasiewicz z klasy IIIB oraz uczniowie klasy IIIC Ola Stykowska , Karolina Senator i Krzysztof Kacprzyk. Konkurs odbywał się jak co roku w gmachu IV LO na ulicy Mariackiej. Obecnie czekamy na wyniki.

Czytaj więcej...

Podsumowanie Tygodnia Ziemi

ziemiaW Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach, w dniach od 22 do 28 kwietna 2016 r. uczniowie podejmowali różne działania w ramach obchodów Tygodnia Ziemi. Termin ten nie jest przypadkowy, bowiem  22 kwietnia obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

Głównym celem tych obchodów jest zwrócenie wszystkim uwagi na zagrożenie jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszenie równowagi między człowiekiem a środowiskiem, w którym żyje. W tym roku Dniu Ziemi przyświecało hasło ,,Palący temat – niska emisja”. Próbowano w ten sposób zwrócić uwagę na wysoka emisję gazów cieplarnianych, które wpływają na wzrost ekstremalnych zjawisk przyrodniczych.

Czytaj więcej...

2018  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates